Tel: 0181-625125
Spoedlijn: 0181-626970

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling Huisartsenpraktijk Huisartsenpraktijk Sterrenkwartier BV
Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over huisartsen en medewerkers. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht. Onze praktijk kent een klachtenregeling voor het snel, correct en accuraat omgaan met klachten. Ook opmerkingen, irritaties of wensen die betrekking hebben op de praktijk kunnen via deze procedure in behandeling genomen worden.

Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen
Wij stellen het op prijs om de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als we niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet proberen samen met u de onvrede of klacht op te lossen. Uw klacht kan ook betrekking hebben op een medewerker die binnen de praktijk werkzaam is. Wanneer u de klachten een officieel karakter wilt geven, dan kunt u gebruik maken van de interne procedure Huisartsenpraktijk Sterrenkwartier. Hierover later meer.

Advies en bijstand door de afdeling informatie- en klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG)
De IKG kan informatie geven over uw rechten en plichten als patiënt en adviseren waar u met uw klachten terecht kunt. Een medewerker van het IKG kan u bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van een brief. Het IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en maakt onderdeel uit van het Regionaal Patiënten/Consumentenplatform. In Zuid-Nederland bestaan meerdere IKG`s. Alle IKG`s zijn telefonisch bereikbaar via 0900-2437070 of via www.zorgbelang-nederland.nl

Indienen van de klacht bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of niet van toepassing zijn op uw specifieke situatie. U kunt dan uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Uitgebreide informatie hierover vindt u op www.skge.nl

Klachten over de Huisartsenpost Spijkenisse
De Huisartsenpost Spijkenisse maakt onderdeel uit van de Centrale Huisartsenposten Rijnmond (CHPR). De CHPR kent een eigen klachtenregeling. Meer informatie hierover vindt u op www.chprijnmond.nl.

Heeft u klacht of opmerking over de praktijk, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de praktijk (telefoonnummer: 0181-625125).

Google Map

Contact gegevens

Huisartsenpraktijk Sterrenkwartier BV Oberonweg 1
3208 PE Spijkenisse

Tel: 0181-625125
Spoedlijn: 0181-626970
Faxnummer: 0181-893000

info@huisartsenpraktijksterrenkwartier.nl www.huisartsenpraktijksterrenkwartier.nl